Blog farnosti

Náboženství pro dospělé

Náboženství pro dospělé

Všechny zájemce zveme na další setkávání Náboženství pro dospělé. Každé setkání je otevřeno pro všechny nově příchozí. Vlastní otázky a témata jsou vítány. 

Číst dál
Sněženky 2023

Sněženky 2023

Centrum pro mládež zve všechny děti na jarní prázdniny. 

Číst dál
Nový pořad bohoslužeb

Nový pořad bohoslužeb

Od ledna 2023 bude v naší farnosti platit nový pořad bohoslužeb. 

Číst dál
Vánoční bohoslužby 2022

Vánoční bohoslužby 2022

Níže naleznete pořad vánočních bohoslužeb ve farnosti Kelč: 

Číst dál
Jak ušetřit na letecké dopravě do Portugalska na SDM?

Jak ušetřit na letecké dopravě do Portugalska na SDM?

Číst dál
Adoptuj si kněze

Adoptuj si kněze

Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc zve k modlitbě za kněze. Podrobnosti najdete v článku.

Číst dál
Dušičkové odpustky a jejich letošní podmínky

Dušičkové odpustky a jejich letošní podmínky

Číst dál
Modlitba za výběr nového arcibiskupa

Modlitba za výběr nového arcibiskupa

Ke společné modlitbě za proces výběru a jmenování nového olomouckého arcibiskupa zve všechny věřící Mons. Josef Nuzík, administrátor diecéze.

Číst dál
Svatocecilské setkání 2022

Svatocecilské setkání 2022

Číst dál
Restaurování schodiště se sochami sv. Cyrila a Metoděje u kostela sv. Petra a Pavla v Kelči

Restaurování schodiště se sochami sv. Cyrila a Metoděje u kostela sv. Petra a Pavla v Kelči

Během roku 2021 proběhlo restaurování schodiště s postranními zídkami, se sochami a úprava okolního terénu v areálu kostela. Sochy sv. Cyrila a Metoděje byly transportovány do ateliéru restaurátorů. Tam proběhlo jejich očištění od nečistot a biologického napadení, materiál byl napuštěn zpevňovačem a trhliny v materiálu vyplněni injektážní směsí. U sochy sv. Cyrila bylo nutné zajistit odlomenou ruku a také odpadající kusy ve spodní části sochy. Poté se tvarově doplnily chybějící místa modelace a na závěr proběhlo barevné zcelení soch. U sochy sv. Cyrila byla vytvořena rekonstrukce kovového atributu - patriarchální kříž.
Při deinstalaci soch byl zjištěn havarijní stav podstavců soch – rozpadající se cihlové jádro. Proto bylo vytvořené nové jádro z betonu a po osazení soch zpět byly naneseny nové podstavce pod sochy.
Schodiště bylo částečně rozebráno, protože za roky užívání došlo k posunům a naklonění některých schodů. Proběhlo celkové očištění schodů i stříšek zdí. Pod schody byly vytvořeny nové základy a schody byly složeny zpět. Spodní tři stupně schodů byly v minulosti vytvořeny z betonu, proto
byly odstraněny a nahrazeny novými kamennými schody z božanovského pískovce. Stejně tak byly nahrazeny betonové kusy stříšek na postranních zídkách. Rozlomené schody byly propojeny čepem a slepeny. Chybějící kusy modelace schodů i stříšek byly doplněny. Nově doplněné části byly upraveny tak, aby se svou barevností zapojily do celku.

U postranních zídek bylo nutné odstranit zbytky staré omítky, vyčistit spáry mezi kameny, narovnat nebo přeskládat nejhorší části a celé nově vyspárovat. Poté byla natažena nová omítka a zídky byly nabíleny vápnem.
Ze zadních stran zídek byla odkopána zemina a vytvořen drenážní systém. Části kovové branky byly upraveny tak, aby byla branka funkční a nepoškozovala nově opravené části. Betonová plocha mezistupně schodiště a prostoru nad schodištěm okolo Kalvárie byla odstraněna. Bylo zjištěno, že beton zakrýval kamenný schod nacházející se okolo Kalvárie. Jeho stav byl velmi špatný, proto se přistoupilo k jeho demontáži a nahrazení novým kamenným schodem. Části ze starého schodu byly použity k terénním úpravám v bezprostředním okolí. 
Dříve betonové plochy byly nahrazeny pískovcovou dlažbou. Samotná Kalvárie nebyla restaurována, ale teprve čeká na svou budoucí opravu.
Všechny restaurátorské práce a postupy byly pod dozorem památkové péče.
 
Autorem soch sv. Cyrila a Metoděje je sochař Rudolf Doležal z Olomouce. Vytvořil je roku 1934 a po jejich osazení na místo je posvětil tehdejší kelečský duchovní P. Eduard Sasín. Dochovaly se nám fotografie hliněných modelů soch a korespondence mezi sochařem a páterem. Díky nim i víme, že tehdejší pořízení těchto soch stálo 4635Kč. Sochy jsou vytvořeny z umělého kamene, jsou duté a
každá váží zhruba 350kg.
 
Petr Lacina
 

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Číst dál
Aplikace Farnost do kapsy

Aplikace Farnost do kapsy

Chcete mít svoji farnost v kapse? Stačí si stáhnout mobilní aplikaci Farnost do kapsy (a přesvědčit svého faráře, aby farnost přešla na systém IS Omnia)! Podrobnosti se dozvíte dále v článku. 

Číst dál
O synodalitě Arcidiecéze Olomouc

O synodalitě Arcidiecéze Olomouc

Číst dál
Stavební úpravy

Stavební úpravy

Číst dál
Počátky farnosti

Počátky farnosti

Číst dál
123