Přehled kněží po r. 1500
  Není známo, byla-li farnosti v Kelči před rokem 1267, a kteří tu byli faráři. V době, kdy vydal biskup Stanislav Listinu svobod a povinností, byl farářem v Kelči

1. Albrecht Boletius - o něm nic jiného není známo. Podle Knihy gruntovní vši Posvátenské byl nástupcem jeho.
2. Severinus Sedlovský, o němž je tam zmínka v roce 1595. Po něm následoval
3. Jakub Bitomský z roku 1599, je nazýván prelátem. Byl farářem do roku 1620. Po něm
4. Jakub Král, je o něm zmínka ze dne 25. ledna 1621.
5. Jakub Bohutský 1621 - 1623
6. Ondrej Zolkasch 1624 - 1633
7. Gregorius Tiburtius, příjmením Milites (rytíř) z Imsdorfu, jen jeden rok farářem 1634
8. Matěj Pikásek 1635
9. Matouš Fojt 1637
10. Bartoloměj Čeglej 1638
11. Jiří Klaudius 1643 - odkázal farnímu kostelu i filiálnímu sv. Kateřiny 320 zlatých. Na tu dobu to byla velká suma peněz. Zbožně zemřel a byl pochován asi v kostele
12. Jan František Popelius 31. 10. 1654 farářem. Pořídil Inventáře obou kostelů. Zaznamenal důchody faráře kelečského, které dostává od města Kelče a od poddaných Posvátenských, dále seznam desátků z 19 vesnic, které tehdy patřily do farnosti, a též zaznamenal vyúčtování oněch 320 zlatých, které jeho předchůdce Klaudius odkázal kostelu, z nichž opatřil monstranci stříbrnou, pozlacenou ve váze jedné libry a 24 lotů za 50 zlatých. Není známo, zda v Kelči zemřel nebo byl přeložen jinam, protože matriky ještě nebyly. Teprve za jeho nástupce.
13. Adam Alois Taczin - za něho 1662 začaly se psát v Kelči matriky. 27. 6. 1666 vzdal se fary a odešel do kláštera, jak zaznamenal. Nelze říci, zda sám nebo z trestu odešel do kláštera, zda se tam stal představeným nebo tam odešel na odpočinek.
14. Jiří Ignác Scholarides (Žák) - přišel do Kelče z Brtnice, okres Jihlava. Není známo, proč odešel z Kelče nebo jestli se vzdal fary ve prospěch svého bratra, či zda si spolu fary vyměnili; v jeho úmrtní matrice není zapsán mezi mrtvými. Nástupcem se stal jeho bratr:
15. Václav František Scholarides (vlastně Žák, jak je podepsán v křestní matrice) - přišel sem 18. 4. 1671 z fary Benčzicensis (Pěnčice?). Pokud je nám známo, měl první z farářů kelečských kooperátora. Nelze rozhodnout, proč jeho předchůdci neměli kooperátory, zda proto, že bylo málo zde lidí nebo z nedostatku kněží.

16. Prvním kooperátorem v Kelči byl tedy Jakub Antonín Rozenský, který ze zámku ve Skaličce, kde byl zámeckým kaplanem u hraběte Ullersdorfa, přišel začátkem roku 1679 do Kelče,

17. a v polovině roku příštího - 1680 - ustoupil Tomáši Aulehlíkovi, který se potom ale stal zámeckým kaplanem ve Skaličce. A tak od roku 1684 do 14. 10. 1688 nebylo v Kelči kooperátora. Zdá se, že Václav Žák vzal si na pomoc kooperátora Václava Mecznera pro nemoc, neboť 20. 1. 1689 zemřel a byl pochován ve farním kostele svým kooperátorem.

 

 

Kněží rodáci z Kelče

16. stol. Ondřej z Kelče
17. stol. Jan Antonín Přítrníček
  Jan Alexandr Hanák
  Ondřej Mlčák
  František Mořic Katulinský
  Kristian Bauman
18. stol. Jan Nep. Hoffman
1740 - Jan Indruch
1759 - Tomáš Fryčaj
1754 - Josef Indruch
1755 - Josef Peroutka
1840 - František Perútka
1856 - Jan Perútka
1766 - Ignác Libosvárský
1765 - Pavel Rada
1768 - Josef Rada
1785 - Leopold Rada
1789 - Jan Rada
1812 - Felix Rada
- + 1856 - Valentin Rada
1812 - Isidor Porazil
1851 - Leandr Porazil
       - František Porazil
1807 - Julius Baigar
1858 - Bedřich Jiříček

Dále pak:
Karel Šulák
Jan Minář
František Urbanec
Jan Vážanský
Bratři Pitrunové - František, Bernard, Václav
Bartošík
František Pirůn

 

 

Kněží v Kelči

 


1887 -          František Kunda - farář
                  Richard Antl do r. 1901
                  František Volek
                  Bohumír  Deutsch do r. 1927
                  Benjamin Rajnoch
                  Alois Ulman do r. 1912
                  Antonín Nevřela do r. 1913

1901 - 14. 4. p. Richard Antl zemřel
1907 - Cyril Bařinka z Kopřivnice - farář, Alois Vicaník
1912 - odchází P. Alois Ulman do Dědic, nastupuje P. Alois Vrba
1913 - 27. 12. Odchází P. Antonín Nevřela, po 19. letech nastupuje do Domanína
1915 - 4. 4. Odchází P. Alois Viceník a 10. 5. nastupuje P. František Jemelka jako kooperátor
1917 - 10. 5. Odchází P. Cyril Bařinka do Kroměříže, 17. 7. Nastoupil nový farář P. Tomáš Kubíček.
1921 - 12. 12. Odchází P. Alois Vrba do Žalkovic, 2. 4. 1922 se vrátil a 14. 9. odchází definitivně za faráře do Dobromělic
1924 - František Kolaja, Leopold Prečan - kaplan

1924 - 1. 6. odchází František Jemelka na Hukvaldy, nastupuje Martin Horký
1924 - po odchodu Aloise Vrby - František Kolaja
1927 - zemřel Bohumír Deutsch, 23 roky katecheta na všech školách
1927 - 1. 9 . František Tomášek - katecheta
1928 - Alois Hlaváč, František Hrazdil - kaplan(1928 - 29) , Bohuslav Zrunek
1929 - Alois Nakládal - farář, Josef Musil, Karel Dolanský
1931 - odešel Jan Musil do Příbora, za něj nastoupil P. Karel Dolanský
1932 - v2. 11. zemřel v Brně po operaci Alois Nakládal - kelečský farář
1933 - nastoupil nový farář Eduard Sasin
1934 - 1. 12. Odešel František Tomášek - katecheta
1934 - Antonín Stískal - katecheta
1935 - katecheta Antonín Stískal odchází na vojnu, P. Karel Dolanský odchází na faru do Písařova. Nastupuje - Karel Frodl
1936 - 1. 3. se vrací z vojny Stískal - Karel Frodl odchází do Ostravice
1938 - přichází z Otrokovic Antonín Vrzalík
1939 - v listopadu odešel Antonín Stískal, nastoupil Alois Lakomý
1941 - 28. 4. zemřel P. Ed. Sasin - farář, P. Antonín Mrzalík jmenován provizorem. 21. září nastoupil P. František Mikulka
1949 - Antonín Vrzalík - provizor, Vávra
1953 - 3. 8. - přeložen Antonín Vrzalík do Broumova, P. Jan Mareček ustanoven provizorem v Kelči z Lidečka
1954 - 15. 1. - ustanoven kaplanem P. Vojtěch Cikryt, 14. 10. - přeložen do Zlína - pracoval s mládeží, 19. 10. - ustanoven P. Karel Jelšík kooperátorem
1955 P. Karel Jelšík přeložen do Kroměříže, nastoupil P. Vojtěch Slouka u Uherského Brodu
1957 - P. Vojtěch Slouka přeložen do Zdounek, odtud nastoupil P. Jan Glogar,
1963 - 3. 7. - P. Jan Vážanský, nar. 1897, zemřel v Kelči
1972 - J. Melichárek (od 1. 5. 1972 do 24. 5. 1975), R. Zdražil,  30. 4. 1972 odchází Jan Mareček
1976 - Václav Cyril Tomaško (od 1. 8. 1976 do 1. 7. 1991)
1991 - František Král (od 1. 7. 1991 do  1. 7. 2001)
1992 - Karekl Šamárek - jako důchodce (od 20. 8. 1992 do 30.7.2000)
1999 - Michal Petr (od 1.8. 1999 do 1.8. 2000)
2001 - Piotr Wardecki (od 1. 7. 2001 do 1. 7. 2009)
2004 - Marián Pagáč (od 1. 9. 2004 do 1. 7. 2008)
2009 - Jan Bleša (od 1. 7. 2009 do 1.8.2022 )

2022 -Jan Berka (1.8.2022 do