Předmětem projektu byla rekonstrukce lesní cesty v celkové délce 1100m. Výsledkem projektu je lesní cesta kategorie 1L 4,0/20. Šířka zpevněné plochy lesní cesty je 4,0m, šířka jízdního pruhu je 3,0m s oboustrannou krajnicí o  šířce 0,5m. Povrchem jízdního pruhu je vibrovaný štěrk VŠ z přírodního kameniva frakce  0-32 s posypem z drobného drceného kameniva. Obnoveno bylo rovněž odvodnění LC.