Blog - Události

Náboženství pro dospělé

Náboženství pro dospělé

Všechny zájemce zveme na další setkávání Náboženství pro dospělé. Každé setkání je otevřeno pro všechny nově příchozí. Vlastní otázky a témata jsou vítány. 

Číst dál
Sněženky 2023

Sněženky 2023

Centrum pro mládež zve všechny děti na jarní prázdniny. 

Číst dál
Nový pořad bohoslužeb

Nový pořad bohoslužeb

Od ledna 2023 bude v naší farnosti platit nový pořad bohoslužeb. 

Číst dál
Vánoční bohoslužby 2022

Vánoční bohoslužby 2022

Níže naleznete pořad vánočních bohoslužeb ve farnosti Kelč: 

Číst dál
Restaurování schodiště se sochami sv. Cyrila a Metoděje u kostela sv. Petra a Pavla v Kelči

Restaurování schodiště se sochami sv. Cyrila a Metoděje u kostela sv. Petra a Pavla v Kelči

Během roku 2021 proběhlo restaurování schodiště s postranními zídkami, se sochami a úprava okolního terénu v areálu kostela. Sochy sv. Cyrila a Metoděje byly transportovány do ateliéru restaurátorů. Tam proběhlo jejich očištění od nečistot a biologického napadení, materiál byl napuštěn zpevňovačem a trhliny v materiálu vyplněni injektážní směsí. U sochy sv. Cyrila bylo nutné zajistit odlomenou ruku a také odpadající kusy ve spodní části sochy. Poté se tvarově doplnily chybějící místa modelace a na závěr proběhlo barevné zcelení soch. U sochy sv. Cyrila byla vytvořena rekonstrukce kovového atributu - patriarchální kříž.
Při deinstalaci soch byl zjištěn havarijní stav podstavců soch – rozpadající se cihlové jádro. Proto bylo vytvořené nové jádro z betonu a po osazení soch zpět byly naneseny nové podstavce pod sochy.
Schodiště bylo částečně rozebráno, protože za roky užívání došlo k posunům a naklonění některých schodů. Proběhlo celkové očištění schodů i stříšek zdí. Pod schody byly vytvořeny nové základy a schody byly složeny zpět. Spodní tři stupně schodů byly v minulosti vytvořeny z betonu, proto
byly odstraněny a nahrazeny novými kamennými schody z božanovského pískovce. Stejně tak byly nahrazeny betonové kusy stříšek na postranních zídkách. Rozlomené schody byly propojeny čepem a slepeny. Chybějící kusy modelace schodů i stříšek byly doplněny. Nově doplněné části byly upraveny tak, aby se svou barevností zapojily do celku.

U postranních zídek bylo nutné odstranit zbytky staré omítky, vyčistit spáry mezi kameny, narovnat nebo přeskládat nejhorší části a celé nově vyspárovat. Poté byla natažena nová omítka a zídky byly nabíleny vápnem.
Ze zadních stran zídek byla odkopána zemina a vytvořen drenážní systém. Části kovové branky byly upraveny tak, aby byla branka funkční a nepoškozovala nově opravené části. Betonová plocha mezistupně schodiště a prostoru nad schodištěm okolo Kalvárie byla odstraněna. Bylo zjištěno, že beton zakrýval kamenný schod nacházející se okolo Kalvárie. Jeho stav byl velmi špatný, proto se přistoupilo k jeho demontáži a nahrazení novým kamenným schodem. Části ze starého schodu byly použity k terénním úpravám v bezprostředním okolí. 
Dříve betonové plochy byly nahrazeny pískovcovou dlažbou. Samotná Kalvárie nebyla restaurována, ale teprve čeká na svou budoucí opravu.
Všechny restaurátorské práce a postupy byly pod dozorem památkové péče.
 
Autorem soch sv. Cyrila a Metoděje je sochař Rudolf Doležal z Olomouce. Vytvořil je roku 1934 a po jejich osazení na místo je posvětil tehdejší kelečský duchovní P. Eduard Sasín. Dochovaly se nám fotografie hliněných modelů soch a korespondence mezi sochařem a páterem. Díky nim i víme, že tehdejší pořízení těchto soch stálo 4635Kč. Sochy jsou vytvořeny z umělého kamene, jsou duté a
každá váží zhruba 350kg.
 
Petr Lacina
 

O synodalitě Arcidiecéze Olomouc

O synodalitě Arcidiecéze Olomouc

Číst dál
1