Ekonomická rada

Ekonomická rada

Poslání ekonomické rady farnosti

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora podle kánonu 517 § 1 (dále jen faráře), který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.

Stanovy ekonomické rady farnosti

Složení ekonomické rady

Ekonomická rada se skládá z:

 • faráře či administrátora farnosti - ten je zároveň předsedou rady
 • další duchovní či pastorační asistenti
 • členové zvolení při volbách
 • členové jmenovaní farářem
 • delegáti z řeholních institutů či zástupci Charity, centra pro rodinu atd.

Současná ekonomická rada: 

Ekonomická rada byla ustanovena:???  s trváním do:??(záznam se dosud nepodařilo najít)

Členové ekonomické rady: 

 • P. Jan Berka - předseda rady
 • Stanislav Hlavica
 • Radek Schindler
 • Michael Simonov
 • Petr Strnadel
 • Marek Vozák

 

Zápisy z jednání ekonomické rady: