Potvrzení o křtu

Potvrzení o křtu

Pro vydání potvrzení o křtu napište na farní email ([email protected]).

Do předmětu zadejte: “potvrzení o křtu” a do textu uveďte své jméno a příjmení (případně rodné příjmení), datum narození, místo křtu a jeho datum, pokud ho víte.

Přidejte také kontakt na sebe, abychom vám mohli dát vědět, jakmile bude potvrzení připraveno. Potvrzení je poté možné vyzvednout osobně po předchozí domluvě s knězem nebo v úředních hodinách. 

Důležité: Podle pravidel GDPR nesmíme vydat potvrzení o křtu třetí osobě (s výjimkou rodičů či zákonných zástupců u dětí). Také není možné potvrzení o křtu zasílat na e-mail či poštou. V případě, že se nemůžete pro potvrzení o křtu dostavit osobně, domluvte se předem telefonicky. Není možné předávat potvrzení o křtu ani členům rodiny (s výjimkou rodičů u nezletilých). Je však možné poslat potvrzení o křtu přímo do farnosti, kde je potřeba.  

Vystavení potvrzení o křtu je zdarma.