První svaté přijímání

První svaté přijímání

První sv. přijímání je slavnost během které děti (či dospělí) poprvé přijmou Ježíše v Eucharistii. Jde o mimořádnou událost, ke které se děti připravují obvykle ve 3. třídě či později. Před prvním přijetím Eucharistie přistoupí děti ke svátosti smíření, ve které očistí svá srdce od hříchů. Zpověď i mše svatá jsou pravidelnou součástí duchovního života katolických křesťanů, proto k těmto svátostem přistupují ti, kteří je chtějí pravidelně přijímat. 

Kdo může přistoupit k 1. sv. přijímání?
- Děti, které jsou pokřtěny a pravidelně navštěvují bohoslužby
- Mají za sebou alespoň 2 roky výuky náboženství
- Min. věk je 9 let
- Absolvují přípravu na 1.sv. přijímání
- Dospívající a dospělí, kteří absolvují individuální přípravu ve farnosti

Příprava na 1. sv. přijímání
- Příprava probíhá každý rok, zpravidla od září do května.
- Přípravu vede kněz.
- V naší farnosti probíhá příprava v hodinách náboženství ve škole a také na společných katechezích
- Přípravy se účastní děti, ale také rodiče prvokomunikantů, kteří jsou těmi, kdo děti přivedli ke křtu a kteří je doprovází i k přijetí Eucharistie
- Přihlášky k 1. sv. přijímání si můžete vyzvednout ve farní kanceláři.