Žehnání domu

Žehnání domu

Žehnání nebo požehnání je duchovní úkon (svátostina), který vyprošuje dobro v různých ohledech života – ať už přímo lidem nebo pro konkrétní činnosti, životní kroky, ale také místa nebo věci spojené s lidským životem a stvořením (přírodou).

Pramenem, z něhož se požehnání udílí, je sám Bůh. Latinský výraz pro žehnání zní „benedictio“, což znamená „vyslovovat dobro. Požehnání je tedy modlitba, kdy vyprošujeme, aby Bůh vyslovil své slovo dobra, protože tam, kde Bůh něco vyslovuje, to se také děje. (Srov. Gn 1 – I řekl Bůh a stalo se). Žehnáním vyprošujeme dobro, které lidsky nemůžeme zprostředkovat, věříme však, že Bůh jej dát může v daleko větší míře, než si člověk představí.

Nabízíme našim farníkům možnost požehnání domu nebo bytu. Také je možné nechat požehnat různé předměty náboženské zbožnosti a úcty

Co není a co je žehnání domů a domovů

  • Žehnání není pojistka proti pohromám, ale je modlitbou o Boží pomoc a ochranu.
  • Žehnání není vymítání zla, ale rozhodným postavení se na stranu dobra.
  • Žehnání nezažene všechny těžkosti, ale povzbudí a posílí k jejich překonání.
  • Žehnání není magický rituál, ale je pozváním Boží lásky do našeho života.
  • Žehnání je svolávání dobra pro dané místo, člověka či společenství lidí.

(převzato z bip.cz)

 

Pro domluvu požehnání bytu či domu kontaktujte kněze.

 

Žehnání předmětů

Pokud chcete požehnat různé předměty (růžence, křížky, obrazy, sošky svatých), můžete je donést do sakristie v kostele po kteréhokoli mši (mimo neděle) nebo se zastavit na faře.