Duchovní rozhovor

Duchovní rozhovor

Může jít jen o osobní rozhovor o duchovních tématech, o společné nahlédnutí otázek křesťanské víry, o společnou modlitbu. Duchovní rozhovor může být jeden, nebo může jít o pravidelné setkávání. Je určen také pro ty, kteří potřebují probrat složité životní situace a hledají cestu jak dál. Kněz neposkytuje odbornou psychologickou pomoc, ale může pomoci ji zprostředkovat tam, kde je o to zájem.

Kromě duchovního rozhovoru můžete také využít přímluvné modlitby.

Duchovní doprovázení
Cílem duchovního doprovázení je podpora rozvoje zdravého a hlubokého vztahu s Bohem a podpora rozvoje osobního života a života s druhými a pro druhé v síle tohoto vztahu.
Rozhovor v rámci duchovního doprovázení slouží k vytvoření podpůrného prostoru pro osobní růst na cestě duchovní zralosti.