Ministranti

Ministranti

Co je úkolem ministranta ?
Slovo ministrant pochází z latinského "ministrare" což znamená sloužit, asistovat. Od stejného základu pochází české slovo "ministr". Ministranti jsou kluci u oltáře - kteří, oblečení do černobílého stejnokroje, asistují knězi při sloužení mše svaté a při dalších bohoslužbách.
K úkolům ministranta patří držet knihu, ze které kněz čte modlitby, zvanou misál. Ministranti mohou zastávat i práci "lektorů" a číst při mši svaté čtení z Písma svatého nebo přímluvy. Při bohoslužbě oběti, když jde kněz pro dary, pomáhají mu ministranti přenést je na oltář a pak knězi lijí trošku vody na ruce a podávají ručník při obřadu zvaném "lavabo". Když mše svatá vrcholí a kněz drží v rukou chléb a pak kalich a opakuje nad nimi slova Pána Ježíše vyslovená při poslední večeři, klečí ministranti kolem oltáře a zvoněním na zvonky upozorňují přítomné věřící, že se odehrálo proměňování a na oltáři je Pán Ježíš přítomný v podobě proměněného chleba a vína.
Při obřadu svatého přijímání ministranti doprovází kněze a drží patenu - kulatý kovový tácek - aby se pokud možno nestalo, že Tělo Kristovo upadne při podávání na zem. Na konci mše svaté ministranti sklidí liturgické nádoby z oltáře. Pokud se po mši svaté rozdávají dětem s křížky i obrázky - je to opět úkol ministrantů, kteří pak s knězem odejdou do sakristie.

Co dělají ministranti, když nejsou na mši svaté ?
Být ministrantem je pro člověka vyznamenáním. Vždyť ministrant může být tak blízko oltáři a Pánu Ježíši, který je na něm při mši sv. přítomen. Proto se i doma, ve škole nebo mezi kamarády musí ministrant náležitě chovat, aby jeho špatným jednáním nedošlo k urážce Boha, kterému slouží.
Ministranti se scházejí i jindy než při mši svaté - jednou za 3 týdny mají schůzku na faře, při které se pomodlí, čtou si o českých světcích a taky hrají hry - nejčastěji ping-pong a taky chodí hrát na farní zahradu.

Jak se ministranti modlí ?

Ministranti mají společnou modlitbu před mší svatou a po ní:
Modlitba ministrantů před mší svatou:
Pane Ježíši, budu Ti teď sloužit u Tvého oltáře při slavení mše svaté.
Prosím, dej mi nadšené, pozorné a čisté srdce,
aby se Ti má služba mohla líbit a abych dával dobrý příklad spolužákům
a ostatním lidem. Ty mi můžeš pomoci, protože můžeš všechno.  
Svatá Maria, oroduj za nás.

Modlitba ministrantů po mši svaté:
Dobrý Ježíši, děkuji Ti, že jsem mohl slyšet Tvé slovo a prožít mši svatou.
Nechci ztratit radost z našeho setkání, nikdy Tě nechci zklamat.
Požehnej i mým rodičům, sourozencům a kamarádům, na které myslím.
Svatý Dominiku Savio, svatý Tarzicie a svatý faráři Arský Jene Maria Vianey orodujte za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.