Charita

Charita

Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Pečovatelská služba Kelč. Tato služba poskytuje sociální služby v mikroregionu Kelečsko od roku 2004. Je jedinou službou tohoto druhu s cílem poskytovat podporu lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, setrvat co nejdéle v domácím prostředí, kde pracovnice vykonávají dojednané pečovatelské úkony. Pracovnice poskytují pečovatelské služby na podkladě uzavření smlouvy mezi „Pečovatelskou službou Kelč" a klientem dle zákona o sociálních službách.

Dále Pečovatelská služba Kelč poskytuje zdarma základní poradenství, jehož prostřednictvím předává potřebné informace vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace. Jedná se např. o příspěvek na péči, různé sociální dávky, speciální zdravotnické pomůcky a podobně.

Do regionu působnosti Pečovatelské služby Kelč spadá 14 obcí: Kelč, Lhotka u Kelče, Babice, Kunovice, Loučka, Podolí, Lázy, Police, Komárovice, Kladruby, Němetice, Choryně, Lhota u Choryně a Branky na Moravě.

Více informací o nás naleznete na webových stránkách Charity Valašské Meziříčí www.valmez.charita.cz v sekci služby.


         Bc. Iveta Minářová, DiS

    Koordinační sociální pracovník

[email protected]

Kontakt:

Pečovatelská služba Kelč
č. p. 262
756 43 Kelč

pevná linka: 571 641 018