Lidové misie Kelč

Lidové misie Kelč

Co jsou to „misie“?
Vážení občané města Kelč a městských částí, milí farníci, když se řekne „misie“, vybaví se nám snad exotika dalekých krajin, palmy, černoši a indiáni. A přitom jsou misie něco, co se týká celé církve. Latinské slovo „missio“ znamená „poslání“. Ježíš Kristus, Bůh, který se stává člověkem, dává na kříži svůj život za naše hříchy, třetí den vstává svou božskou mocí z hrobu a otvírá i nám cestu k věčnému životu v Božím přátelství. Těm, kteří jsme toto přátelství ve křtu přijali, dává poslání =missio přispívat k jeho šíření. Máte někoho, kdo Vám důvěřuje, kdo s vámi počítá? Zcela jistě je jím Bůh. Nabídl nám své odpuštění a své přátelství a posílá nás, abychom je šířili dál… Každý má své místo v jeho plánu lásky, i ten, kdo jej ještě nezná… V Kelči probíhaly lidové misie v roce 1999 a naposledy 2012, po deseti letech přijedou na začátku března misionáři znovu, aby nabídli celé naší farnosti příležitost obnovit víru a nasměrovat svůj život na zemi k nebi. Děkuji týmu otce Marka Dundy z Vranova nad Dyjí, že přijal pozvání a prosím, přijměte misionáře!

 

Žehnání domů
K misiím patří i žehnání domů a bytů. O co jde?
V pondělí před lidovými misiemi, a to 28. února kněží navštíví jednotlivé domácnosti a nabídnou požehnání. Pomodlí se žehnací modlitbu za všechny, kdo přebývají v tomto domě (bytě). Žehnání znamená vyprošování dobra. Následuje pokropení svěcenou vodou. Dále předá potvrzení o žehnání domu. Je vhodné, aby se žehnací modlitby zúčastnili všichni, kdo jsou zrovna doma. V duchu se připojí k modlitbě kněze. Prosí se v ní, aby všichni zde žijící získali požehnání ke konání dobra a překonávali všechno, co je rozděluje a vede ke zlému. Je možné se společně pomodlit základní modlitbu křesťanů Otče náš (není to však nutné).
Křesťané věří, že kněžské požehnání trvale ovlivňuje prostředí a ty, kterým bylo požehnáno: mají větší sílu rozhodovat se pro dobro a vytrvat v něm a snadněji překonávají zlo. Pokud se někdo v požehnaném domě modlí, zvyšuje se účinnost požehnání.
Všem čtenářům požehnaný čas začátku roku a misie přeje o. Jan Bleša, farář