Kalendář akcí a událostí farnosti

únor 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1středa 4. týdne v mezidobí
2Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

  za všechny rozbité rodiny, za všechny umírající, bojující, zoufalé a smutné lidi na Ukrajině a za všechny děti, které trpí tímto válečným konfliktem

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za + Marii a Františka Slimáčkovy, + manželku a DO

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  Tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

3sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  Tichá adorace a svátost smíření (15:00-17:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  (s udílením sv. pomazání nemocných) Na poděkování za 85 let života s prosbou o další pomoc Boží, za živou a + rodinu a DO

4sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  (mše v lat. jazyce)Na poděkování za dar života, zdraví s prosbou o pomoc Boží do dalších let

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora

  za + rodiče Mrhalovy a Ovčačíkovy, tetu Marii a za živou rodinu

55. neděle v mezidobí
6sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7úterý 5. týdne v mezidobí
8sv. Jeronýma Emiliániho
9čtvrtek 5. týdne v mezidobí
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

  (s udílením sv. pomazání nemocných) za živou a + rodinu Řimákovu a Kuchařovu a za DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za + Ludmilu a Václava Špurkovy a živou rodinu

10sv. Scholastiky, panny
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za + Annu a Zdenka Souškovy, manžela Václava Vinklera a živou rodinu

11Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie
126. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za živé a + farníky a dobrodince farnosti

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

  za + Bedřicha a Boženu Škařupovy, syna Pavla, vnuky Zbyňka a Janu, + Blanku a Leu, živou a + rodinu a DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za + Františka a Marii Mašlaňovy, syna Libora a rodinu z obou stran

13pondělí 6. týdne v mezidobí
14úterý 6. týdne v mezidobí
15středa 6. týdne v mezidobí
16čtvrtek 6. týdne v mezidobí
17sv. Alexia a druhů, řeholníků
18sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  (s nedělní platností) Za biřmovance a prvokomunikanty naší farnosti

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

  za + Drahomíru a Miroslava Orlovy, syny Miroslava a Ivana, za živou a + rodinu Orlovu, Hrabovskou a DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora

   za + rodiče Bohuslava a Annu Pavlíkovy, jejich rodiče, dceru, snachu, zetě a živou rodinu a DO

197. neděle v mezidobí
20pondělí 7. týdne v mezidobí
21sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
22Popeleční středa
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava

  (s udílením popelce) za + Marii Hašovu, manžela, sourozence rodiče a strýce Heraltovy

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  (s udílením popelce) za + Františka Radu, 2 manželky a sestru

23čtvrtek po Popeleční středě
24pátek po Popeleční středě
25sobota po Popeleční středě
261. NEDĚLE POSTNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za + rodiče Marii a Antonína Bělocké, + sestru, 2 bratry, manžela, živou a + rodinu Bělockou, Hýžovu a Machačovu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

  za + rodiče Pelcovy, syna, rodiče Palátovy, 2 syny, dceru, snachu, živou a + rodinu a DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za + Boženu Valuchovu, manžela, živou a + rodinu a DO

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  Křížová cesta

27pondělí 1. postního týdne
28úterý 1. postního týdne