Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Římskokatolická farnost Kelč
od 16.6. do 23.6.2024 - 25. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16.6.
11. neděle v mezidobí 07:00
Kelč
Za + Karla Hlavicu k nedožitým 85. narozeninám
08:30
Němetice
Za + Karla Novosada, manželku, živou a + rodinu a DO
10:00
Kelč
Za + Františka Pivodu, živou a + rodinu
Pondělí
17.6.
pondělí 11. týdne v mezidobí 17:30
Kelč-Kateřinka
Zpovídání (17:30-18:00)
18:00
Kelč-Kateřinka
(změna času) Za + rodiče, 2 bratry, manžela, živou a + rodinu a DO
Úterý
18.6.
úterý 11. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
19.6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 07:00
Kelč
Za + maminku Annu Majdlochovu k nedožitým 93. narozeninám, manžela, živou rodinu a DO
17:30
Zámrsky
(obsazeno)
Čtvrtek
20.6.
čtvrtek 11. týdne v mezidobí 17:15
Kladeruby
Za + Antonína Kubíka, rodiče z obou stran, živou rodinu a za DO
18:30
Kelč
Za živé a + členy živého růžence z Kelče a okolí
19:00
Kelč
Tichá adorace a příležitost ke sv. smířeni či přímluvné modlitbě (do 20:00)
Pátek
21.6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 17:00
Kelč
Za + Petra Nováka, živou a + rodinu Hlavicovu
Sobota
22.6.
sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie 09:30
Olomouc-Katedrála
Kněžské svěcení j. Václava Slivky a j. Josefa Kvapilíka
18:00
Skalička-Lesní
Za + Drahomíru a Jaroslava Pavlíkovy, živou rodinu a DO
Neděle
23.6.
12. neděle v mezidobí 07:00
Kelč
Za + Růženu a Františka Perutkovy, živou a + rodinu a DO
08:30
Kladeruby
Za živé a + hasiče a občany Kladerub
10:00
Kelč
Za + Petra Hlavicu, živou a + rodinu

Z katecheze papeže Františka

Podobně jako některé hudební skladby má i Písmo svaté základní tón, který ho provází od začátku do konce, a tímto tónem je Boží láska. „Celá Bible,“ poznamenává svatý Augustin, „nevypráví o ničem jiném než o Boží lásce“. A svatý Řehoř Veliký nazývá Písmo 'dopisem všemohoucího Boha svému stvoření', podobně jako dopis Ženicha jeho nevěstě, a nabádá nás, abychom se 'učili poznávat Boží srdce v Božích slovech'. „Tímto zjevením oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké lásky lidi jako přátele a stýká se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenství“, říká II. Vatikánský koncil 

papež František

Ohlášky – 11. neděle v mezidobí 16.6.2024

 1. Děkuji scholičce za pravidelnou službu zpěvu na pátečních mších.
 2. Děkuji brigádníkům za pomoc se stěhováním nábytku. 
 3. Děkuji za organizaci poutě na Sv. Hostýn. 
 4. Ve středy je možnost hrát fotbal na farní zahradě. Ve čtvrtek bude spolčo od 17h. 
 5. Zkouška pěveckého sboru bude v pátek v 17:45 na faře. 
 6. V pátek od 18:45 budou otevřené chvály ve farním kostele ve Valašském Meziříčí. Povede je společenství Siloe z ValMezu. 
 7. Z pátka na sobotu bude na faře přespávačka pro děti. Začátek v 16:30, konec v sobotu v 16:00. Prosíme o přihlášení dětí u Lenky Valuchové. Více informací je na plakátku. Zveme všechny děti i ty, které do spolča dětí nechodí. 
 8. V sobotu bude v Olomouci kněžské svěcení v 9:30 v katedrále. Doprovoďme svěcence svojí modlitbou.
 9. Příští neděli bude otevřena farní kavárna po nedělní mši svaté.
 10. Příští neděli od 18h bude akce otevřený táborák na faře. Jde o neformální posezení, na které zveme všechny farníky. S sebou si doneste špekáčky, pití bude zajištěno. 
 11. Pouť na Radhošť bude letos již 6. července. Autobus je zajištěn. 
 12. Zájemci o pouť do Říma se mohou hlásit na kontaktech uvedených na plakátcích. Pouť je možná jak autobusem, tak letecky. Prosím přihlášené o informaci, abych věděl, kolik lidí z naší farnosti se pouti účastní. Děkuji. 
 13. Za úklid kostela a fary děkujeme 8. sk., příští týden prosíme o službu v Kelči 1. sk., děkuji také všem, kdo uklízí kostely a kaple v Kladerubech, Němeticích, Zámrskách a Skaličce. 
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY