Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Římskokatolická farnost Kelč
od 28.5. do 4.6.2023 - 22. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
28.5.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 07:00
Kelč
Za rodinu Dohnalovu a Matyskovu
08:30
Kladeruby
Za živé a + farníky a dobrodince farnosti, za živé a + budovatele a dobrodince tohoto kostela, za občany obce Kladeruby
10:00
Kelč
Za + Boženu Stašovu k nedožitým 90. narozeninám, manžela, živou a + rodinu
14:00
Kelč
Májová pobožnost u kaple PM Bolestné nad Kladerubama
Pondělí
29.5.
památka Panny Marie Matky Církve 08:30
Kelč-Kateřinka
Za + Vladimíra Plesníka, dceru, zetě a živou rodinu
18:00
Němetice
Za + rodiče Oravovy a Beinsteinovy, živou rodinu a DO
Úterý
30.5.
sv. Zdislavy Dnes mše sv. není
Středa
31.5.
svátek Navštívení Panny Marie 15:00
Kelč
Pohřební mše sv.: Za + Ludmilu Kohnovou
17:30
Zámrsky
Za uzdravení těla i duše rodiny Zábranské a Simonové
Čtvrtek
1.6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 17:15
Kladeruby
( volná intence )
18:30
Kelč
Za ty, kdo se dožívají 55 let a + spolužáky
19:00
Kelč
Příležitost ke sv. smíření nebo přímluvné modlitbě do 19:45 (adorace výjimečně nebude)
Pátek
2.6.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 16:00
Kelč
Adorace a příležitost ke sv. smíření (16:00-17:00)
17:00
Kelč
Za Josefa a Leopoldu Romanovy, + syny, zetě a + vnučku
Sobota
3.6.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 07:30
Kelč
(mše v lat. jazyce) Za + manžela Jaroslava, rodiče Šatranovy a živou rodinu
11:00
Kelč
Křty dětí
18:00
Skalička-Lesní
Za + manžela Josefa Vozáka, zetě, rodiče z obou stran, živou rodinu a DO
Neděle
4.6.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:00
Kelč
Za + Anastázii Tvrdoňovu k 95. výročí narození, + manžela Karla, živou a + rodinu a DO
08:30
Zámrsky
Za + manžela Pavla, rodiče, rodinu Oravovu, Václavikovu a živou rodinu
10:00
Kelč
Za + Antonína Menšíka, rodiče z obou stran, 2 sestry, švagry, DO a živou rodinu
14:00
Kelč
Adorace a svátostné požehnání 

Milí farníci, ještě jednou děkuji za krásnou slavnost 1.sv. přijímání. Dnes slavíme Seslání Ducha sv.. Papež František v jednom svém kázání o Duchu sv. říká: "Bez něj by ani církev nebyla živou nevěstou Kristovou, ale nanejvýš náboženskou organizací. Nemůžeme ho nechat venku nebo ho zaparkovat v nějakém zbožném prostoru, ne, musí být uprostřed nás." Prosme tedy o Ducha sv. pro každého z nás. o. Jan Berka

Ohlášky – Slavnost Ducha svatého - 28. 5. 2023

 1. Děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu 1.sv. přijímání. 
 2. Děkuji všem farníkům za dary v dnešní sbírce na církevní ZŠ Salvátor. 
 3. Dnes v 18h bude setkání s názvem Otevřená fara. O. Jan nás provede farní budovou od sklepa až po podkroví. Zakončení bude posezením u dobrého moku. Všechny zveme. 
 4. V pondělí budou modlitby otců v 20h na faře. 
 5. Zkouška sboru bude tento týden výjimečně už v úterý v 18:00 na faře
 6. Ve středu bude  florbal pro kluky. Ve čtvrtek dětské spolčo od 17h. V pátek scholička nebude.
 7. Ve středu bude setkání pastorační rady farnosti. 
 8. Ve čtvrtek budu navštěvovat nemocné v Kelči. V pátek pak v Kelči, Babicích a Lhotě. 
 9. Biřmovanci v rámci přípravy zapojí do Noci kostelů: aktivní pomocí nebo účastí na programu. 
 10. V pátek proběhne v naší farnosti Noc kostelů. Můžete se těšit na vystoupení kelečských regrutů, program pro děti, komentovanou prohlídku kostela, varhanní koncert, prohlídku věže a další. 
 11. Příští neděli bude otevřena farní knihovna. 
 12. V neděli 11.6. bude farní pouť na Sv. Hostýn. Pojedeme autobusy, které objedou vesnice a poté okolo 8:15 vyjedou z Kelče. Časy budou upřesněny příští týden.
 13. Děkanátní centrum pro rodinu zve na Setkání rodin, které se uskuteční v sobotu 10. června od 14.30 hodin v Zašové na farní zahradě. Bližší informace najdete na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách Centra pro rodinu
 14. Přihlášky na farní tábor dětí je třeba odevzdat do 31.5.2023. 
 15. Nabízíme možnost mulčování trávy. Případní zájemci se domluví s panem Žalmánkem.  
 16. Za úklid kostela a fary děkujeme 1. sk., příští týden prosíme o službu v Kelči 2. sk., v
  Kladerubech děkujeme těm, kdo uklízeli kostel, příští týden prosíme o službu 3. sk.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI VE FARNOSTI:

Obec/kaple

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek 

Sobota

Kostel svaté Kateřiny

-

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

Kladeruby - sv. Cyril a Met.

18:10

18:10

18:10

18:10

16:30

18:10

18:10

Zámrsky

14:00

19:00

19:00

18:00

19:00

19:00

19:00

Němetice

 

17:30 

 

19:00

 

19:00

 

Horní Těšice

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

Dolní Těšice

 

18:00

 

18:00

 

18:00

 

Komárovice

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

18:30

Skalička

 

18:00

 

18:00

 

18:00

17:30