Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Římskokatolická farnost Kelč
od 22.1. do 29.1.2023 - 04. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
22.1.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 07:00
Kelč
za + rodiče Svobodovy, živou a + rodinu Svobodovu a Tomolovu
08:30
Kladeruby
za + Miroslava Gerlu, syna Miroslava k nedožitým 60-tým narozeninám, rodiče z obou stran, živou a + rodinu a DO
10:00
Kelč
za živé a + farníky a dobrodince farnosti
Pondělí
23.1.
pondělí 3. týdne v mezidobí 08:30
Kelč-Kateřinka
Za + Vojtěcha Záslava
17:00
Němetice
za + rodiče Novosadovy, vnuka Tadeáška, živou + rodinu a DO
Úterý
24.1.
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Středa
25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 07:00
Kelč
za + syny, živou a + rodinu
17:30
Zámrsky
za Vojtěcha a Marii Řehákovy, živou a + rodinu Schindlerovu a DO
Čtvrtek
26.1.
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 17:15
Kladeruby
za + rodiče Machačovy a Blažkovy, za živou a + rodinu
18:30
Kelč
za + Františka Pavelku, živou a + rodinu a DO
19:00
Kelč
Tichá adorace s příležitostí ke sv. smíření nebo přímluvné modlitbě (do 20:00)
Pátek
27.1.
sv. Anděly Mericiové, panny 14:30
Kelč
Pohřební mše sv.: za + Vlastimila Valucha
17:00
Kelč
za + manžela Antonína, rodiče Jaroslava a Emilii Bělocké a živou rodinu
17:30
Kelč
Tridium modliteb matek a otců
Sobota
28.1.
památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 08:00
Kelč
Tridium modliteb matek a otců
11:00
Kelč
Pohřební mše sv.: za + Olgu Huňkovou ze Lhoty
18:00
Skalička-Lesní
za + rodiče, živou a + rodinu a DO
Neděle
29.1.
4. neděle v mezidobí 07:00
Kelč
za živou a + rodinu Jiříčkovu a DO
08:30
Kladeruby
za živé a + farníky a dobrodince farnosti
10:00
Kelč
na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc Boží a ochranu PM pro celou živou rodinu a DO
11:00
Kelč
Tridium modliteb matek a otců

 

Dopis o. biskupa Zdeňka Wasserbauera k neděli Božího slova

Milí věřící, třetí neděle v liturgickém mezidobí se podle přání papeže Františka slaví jako neděle Božího slova. V souvislosti s událostmi, které poznamenávají naši dobu, můžeme při četbě Písma svatého hledat a nacházet v Bohu pevný základ, vytrvalost a sílu, se kterými dokážeme zvládat současné výzvy. 

Synodální proces v církvi pokračuje, a právě z Bible čerpáme inspirace k jeho praktickému uskutečňování. Například apoštol Pavel vždy spoléhal na své spolupracovníky a svěřoval jim úkoly i odpovědnost, jak o tom svědčí Skutky apoštolů i jeho dopisy. Správné porozumění těmto textům nás může vést k napodobování těchto základních projevů života církve. Podle rozhodnutí ČBK se dnes koná ve všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Chci vám všem poděkovat za jakoukoli podporu, ať už v modlitbě nebo příspěvkem na naši činnost. 

žehná Vám, Mons. Zdenek Wasserbauer, předseda správního výboru Biblického díla

Ohlášky – 3. neděle v mezidobí - neděle Božího slova - 22.1. 2023

 1. Děkuji všem farníkům za příspěvky během vánočního koncertu v Kladerubech. V uplynulém týdnu jsme spolu s panem starostou Kladerub předali výtěžek ve výši 23tisíc Kč rodině v Choryni, která vyhořela. 
 2. Dnes je další setkání náboženství pro dospělé od 18:00 na Befarku. Budeme pokračovat v tématu výkladu a prožívání mše svaté. Všichni jste srdečně vítáni. 
 3. V pondělí budou modlitby otců v 20:00 na faře. Všichni tatínkové jsou vítáni. 
 4. Ve středu se sejde pastorační rada farnosti od 19:00. Případné podněty k jednání rady směřujte na členy PR nebo na o. Jana. 
 5. Zveme ministranty (a další kluky) na florbal. Zahrát si můžeme každou středu v tělocvičně pod zámkem od 17:00 do 18:30. Hokejky budou také k vypůjčení. Děkuji rodičům za hlídání. 
 6. Ve středu prosíme farníky o pomoc s čištěním rorátních lampiček. Sraz ve 14:30 na Befarku.
 7. Dětská scholička se sejde v pátek od 16:00 na faře. Spolčo dětí bude ve čtvrtek od 17h. 
 8. V pátek bude pokračovat příprava prvokomunikantů. Tentokrát bude i setkání rodičů dětí. 
 9. Příští víkend proběhne v Kelči Tridium modliteb otců a matek. V pátek po mši sv., v sobotu v 8h a v neděli po mši sv. v 10h bude vždy adorace s modlitbami. 
 10. V pátek 3. února při mši sv. v 17h v Kelči budu udělovat svátost pomazání nemocných. Prosím všechny farníky, aby tuto svátost zprostředkovali také svým příbuzným.
 11. Všechny členy a členky úklidových skupin z celé farnosti zvu na posezení, které bude v neděli 5. února od 15h na Befarku. Připraven bude zábavný program a malé pohoštění. 
 12. Již 22. ročník Farního plesu bude v sobotu 18. února v KD v Kelči. Budeme rádi za příspěvky do tomboly, které můžete nosit na faru nebo Hance Stromšíkové. Více informací na plakátcích.
 13. Všechny maminky jsou zvány na Hromniční pouť matek do Šternberka, která proběhne v sobotu 4. února dopoledne. Více informací je na plakátku a na webu. 
 14. Za úklid kostela a fary děkujeme 7. sk., příští týden prosíme o službu v Kelči 8. sk, v
  Kladerubech děkujeme těm, kdo uklízeli kostel, příští týden prosíme o službu 1. sk.