Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Římskokatolická farnost Kelč
od 24.9. do 1.10.2023 - 39. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
24.9.
25. neděle v mezidobí 07:00
Kelč
Za + Annu Smahlovu, + sourozence a DO
08:00
Kelč
Triduum modliteb otců a matek
08:30
Kladeruby
Za + Františku a Ferdinanda Hermanovy, dceru Emilii s manželem, zetě Pavla, vnuka Pavla, manžely Hermanovy a Horsinkovy a živou rodinu
10:00
Kelč
Za biřmovance naší farnosti
Pondělí
25.9.
pondělí 25. týdne v mezidobí 08:30
Kelč-Kateřinka
Za + manžela Stanislava Machače, bratra Antonína Bělockého, k jejich nedožitým 80. narozeninám
18:00
Němetice
Za + Jaroslavu Jiříčkovu k 6. výročí úmrtí, živou a + rodinu a za všechny DO
Úterý
26.9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků Dnes mše sv. není
Středa
27.9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 07:00
Kelč
Za + kněze Jana Marečka a P. Františka Pitruna a DO
17:15
Kladeruby
Za synovce a neteře a za jejich rodiny
Čtvrtek
28.9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE 07:30
Kelč
Za + manžela, syna, rodiče, pomoc a ochranu Boží a DO
10:00
Zámrsky
Za živé a + dobrodince této kaple, za živé a + budovatele kaple, za živé a + občany obce, za živé a + hasiče ze Zámrsk při 125. výročí od založení sboru
19:00
Kelč
Tichá adorace a příležitost ke sv. smířeni či přímluvné modlitbě (do 20:00)
Pátek
29.9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 17:00
Kelč
Za + Aloise Stašu k nedožitým 85. narozeninám, živou a + rodinu
Sobota
30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:00
Skalička-Lesní
Za dar zdraví pro Libora a Terezku Pavlíkovy
Neděle
1.10.
26. neděle v mezidobí 07:00
Kelč
Za + rodiče Františka a Marii Srkalovy, sestru Marii, synovce Petra, živou rodinu a DO
08:30
Zámrsky
za + Annu Královu, manžela, rodiče a živou rodinu
10:00
Kelč
Za + Františka Pivodu, živou a + rodinu
14:00
Kelč
Adorace a svátostné požehnání 

Milí farníci, 

Dnešní neděli se radujeme ze svátosti biřmování, ke které přistupuje 21 našich farníků. Vyprošujeme jim Ducha svatého. A proč vlastně je Duch svatý tak důležitý? Na to nám odpovídá patriarcha Ignatios: "Bez Ducha sv. je Bůh vzdálený, Kristus zůstává v minulosti, Evangelium je mrtvou literou, Církev pouhou institucí, autorita se stane nástrojem ovládání lidí, misie budou pouhou propagandou, liturgie vzpomínkovým rituálem a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“ 

o. Jan 

Ohlášky – 25. neděle v mezidobí - 24. 9. 2023

 1. Děkuji všem kdo se podíleli na přípravě na biřmování i dnešní slavnosti biřmování. 
 2. Děkuji za organizace fotbalového utkání ženatých proti svobodným.
 3. Ve čtvrtek pojedou naši ministranti na florbalový turnaj do Olomouce. Sraz je v 7:30 na faře. Předpokládaný návrat v 18:45. Společně s nimi se můžeme zúčastnit poutní mše sv. v katedrále sv. Václava v Olomouci v 10:00. 
 4. Ve čtvrtek jsme zváni na slavnostní mši sv. v 10:00 ke cti sv. Václava do Zámrsk. Hlavním celebrantem bude o. Pavel Stefan, děkan z Valašského Meziříčí. 
 5. Ve čtvrtek od 17h na faře se sejde dětské spolčo. Zveme také nové děti. 
 6. V pátek se sejde dětská scholička v 16h.
 7. Chválové společenství tento pátek nebude, stejně i spolčo mladých ve ValMezu. Srdečně zveme na konferenci Poslaný do Kroměříže v sobotu 30.září. Na konferenci je třeba se předem přihlásit. Více informací u o. Jana.  
 8. Po jednání pastorační a ekonomické rady i farního týmu jsme se rozhodli přistoupit k výměně stolů a židlí na Befarku tak, aby byla kapacita opět 60 míst. Nové židle i stoly budou přivezeny v pondělí dopoledne. Prosím ochotné farníky o pomoc se skládáním nábytku. Brigáda by proběhla v úterý v 18h na Befarku.
 9. Od pondělí do neděle 1.10. proběhne u nás ve farnosti sbírka potravin a drogerie pro Charitu ValMez. Součástí sbírky bude i sběr kompenzačních pomůcek (hole, berle, chodítka....) pro Ukrajinu. Bližší informace včetně výčtu vhodných potravin naleznete na nástěnce v kostele a na webových stránkách Charity VM. Věci do sbírky je možné nosit do připravených krabic v zadní části kostela v Kelči. 
 10. MO KDU ČSL pořádá příští neděli v 15.00 na farní zahradě a dvoře, zábavné odpoledne s opékáním. Občerstvení zdarma, skákací hrad pro děti, lukostřelba, hry a zábava pro děti i dospělé. 
 11. Stále platí pozvání na manželské večery. Více informací na plakátku. 
 12. Naše farnost nabízí k pronájmu dalších 5 bytů na Liďáku. Specifika jednotlivých bytů najdete na nástěnce v kostele. Ubytování bude možné na jaře 2024. Pro více informací kontaktujte přímo o. Jana. 
 13. Naše farnost nabízí k prodeji rodinný dům u Kateřinky (č.p. Kelč 245). Zájemci ať se ozvou o. Janovi.
 14. Za úklid kostela a fary děkujeme 2. sk., příští týden prosíme o službu v Kelči 3. sk., děkuji také všem, kdo uklízí kostely a kaple v Kladerubech, Němeticích, Zámrskách a Skaličce.