Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Římskokatolická farnost Kelč
od 18.2. do 25.2.2024 - 08. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
18.2.
1. NEDĚLE POSTNÍ 07:00
Kelč
Za + manžela k 1. výročí úmrtí, živou a + rodinu
08:30
Němetice
Za + rodiče Boženu a Františka Kunovské, rodiče z obou stran a živou a + rodinu
10:00
Kelč
Za Františka a Marii Mašláňovu, syna Libora a rodiče z obou stran
11:30
Kladeruby
Za + rodiče Hermanovy, dceru Emilii s manželem, zetě, vnuka, za + manželé Hermanovy, Horsinkovy, na poděkování Pánu Bohu za dožití 50-ti let věku dcery Petry s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let a celou živou a + rodinu a za DO
14:00
Kelč
Křížová cesta
Pondělí
19.2.
pondělí 1. postního týdne Dnes mše sv. není
Úterý
20.2.
úterý 1. postního týdne 18:00
Zámrsky
Křížová cesta
Středa
21.2.
středa 1. postního týdne Dnes mše sv. není
Čtvrtek
22.2.
svátek Stolce sv. Petra, apoštola 17:15
Kladeruby
Křížová cesta
Pátek
23.2.
pátek 1. postního týdne 16:30
Kelč
Křížová cesta
Sobota
24.2.
sobota 1. postního týdne 18:00
Skalička-Lesní
Za + tatínka, kmotru, dědu a + rodinu, DO a ochranu Panny Marie Svatohostýnské
Neděle
25.2.
2. NEDĚLE POSTNÍ 07:00
Kelč
Za + rodiče Marii a Antonína Bělocké, + sestru, 2 bratry, manžela, živou a + rodinu Bělockou, Hýžovu a Machačovu
08:30
Kladeruby
Za živé a + farníky
10:00
Kelč
Za Boženu Valuchovu
14:00
Kelč
Křížová cesta

Milí bratři a sestry,

vstoupili jsme do doby svatopostní. Trvá 40 dní, jako připomínka Ježíšových dnů, kdy byl pokoušen na poušti, nebo také 40ti letého putování Izraelitů z egyptského otroctví do zaslíbené země. I pro nás je doba postní časem cesty ke svobodě. Že ve světě působí zlo vidí každý z nás. Čas půstu je způsobem, jak se mu můžeme postavit a bojovat. Především ve svém srdci. Zastavím ve svém srdci zlo? Dokáži odolat pokušení, které mě svádí? Vytrvám v plnění povinností, do kterých se mi nechce? Vybojuji čas pro Boha, ačkoli mě jiné věci možná pálí víc? Věřím, že na všechny tyto otázky bude znít odpověď: Ano, ale jen s Boží pomocí. V době postní se ve farnosti modlíme křížové cesty. Jsou pro nás připomínkou Ježíšova utrpení, které pro nás nesl. Že on neutekl od těžké zkoušky, že on odolal pokušení podlehnout snadným a příjemným věcem. Křížová cesta v nás nemá vzbudit jen lítost nad bolestí, kterou Ježíš prožíval, ale má pro nás být ujištěním, že v žádné bolesti, pádu, krizi, nemoci, nejsme vzdáleni od Ježíše a on reálně vstupuje do všech těchto věcí, jako ten, který je již vytrpěl a nám přináší spásu. Zvu všechny farníky k modlitbě křížové cesty, zvláště v tomto týdnu, kdy v naší farnosti z důvodu mé nepřítomnosti nebudou bohoslužby. 

o. Jan Berka

Ohlášky – 1. neděle postní - 18.2.2024

 1. Děkuji brigádníkům za vyklizení prostor na Lidovém domě. 
 2. Děkuji paní Janě Škařupové za dlouholetou obětavou službu v péči o květinovou výzdobu v Kladerubech. 
 3. Dnes bude otevřena farní kavárna. 
 4. V tomto týdnu čerpá o. Jan dovolenou. V případech zaopatření, vyřízení pohřbů a dalších nutných záležitostech se prosím obraťte na I. Hlavicovou: 608620776. 
 5. V pondělí budou modlitby otců ve 20h na faře. 
 6. V pátek proběhne zkouška sboru na Velikonoce, v 17:45 na faře. Zveme i nové zpěváky. 
 7. V pátek bude setkání otevřeného chválového společenství od 19h na Befarku. Všechny zveme. 
 8. Příští neděli bude v 18h na Befarku další setkání Náboženství pro dospělé. Téma bude: Odpuštění-cesta k radosti a vnitřnímu pokoji. Tématem bude provázet P. Pavel Hofírek, farář z Rožnova. Všechny zveme. 
 9. Keramická dílnička, florbal, spolčo a scholička tento týden nebudou z důvodu jarních prázdnin. 
 10. Příští neděli prosím děti, aby přinesli nalepené obrázky z nedělních kartiček. Budeme losovat na mši sv. v 8:30 a v 10:00. 
 11. Doba postní v naší farnosti:  
  1. Křížové cesty - v Kelči každý pátek v 16.30 a v neděli v 14:00. Prosím farníky a společenství o zapsaní se na vedení křížových cest. 
  2. Postní almužna: krabičky na postní almužnu jsou v kostele. 
  3. Postní kapky: aplikace do mobilu s myšlenkami a úkoly na dobu postní.
  4. Misijní koláč: pečení koláčů v sobotu 9.3.
  5. Den pro děti se sv. Josefem - sobota 16.3. v tělocvičně v Kelči.
  6. Postní svátost smíření: hlavní zpovídání v Kelči v sobotu 23.3. 13-15h. 
 12. V sobotu 2. března dopoledne prosím ochotné farnice i farníky o pomoc s umytím oken na Lidovém domě. 
 13. Na Liďáku se od dubna uvolní byt 2+1. Zájemci o pronájem se mohou hlásit u o. Jana. 
 14. Centrum pro rodinu zve na duchovní obnovu s názvem: "Kde farizeové udělali chybu". Bude se konat v termínu 15.-17.3. na Gruni. Více informací na plakátku. 
 15. Za úklid kostela a fary děkujeme 7. sk., příští týden prosíme o službu v Kelči 8. sk., děkuji také všem, kdo uklízí kostely a kaple v Kladerubech, Němeticích, Zámrskách a Skaličce. 
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY