Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Římskokatolická farnost Kelč
od 2.10. do 9.10.2022 - 40. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
2.10.
27. neděle v mezidobí 07:00
Kelč
za + rodiče, bratry Antonína a Libora, rodiče Libuši a Bohuslava Perutkovy, jejich potomky a DO
08:30
Zámrsky
za + rodiče Žídkovy, bratra, sestru, tetu Marii a DO
10:00
Kelč
za + rodiče, sourozence, švagrovou, švagry, živou rodinu a pomoc PM Svatohostýnské
11:30
Kladeruby
za + Františka Dohnala, rodiče a sestru, za + rodiče Ludmilu a Antonína Přikrylovy, + dceru Milenu, živou a + rodinu a za DO
14:00
Kelč
Adorace a svátostné požehnání
Pondělí
3.10.
pondělí 27. týdne v mezidobí 08:30
Kelč-Kateřinka
za ty, kdo se dožívají 70 let a jejich + spolužáky
18:00
Němetice
na dobrý úmysl a za DO
Úterý
4.10.
památka sv. Františka z Assisi 07:00
Kelč
za + Františka Škařupu, rodiče z obou stran, živou rodinu a DO
Středa
5.10.
sv. Faustiny Kowalské, panny 17:00
Babice
(obsazeno)
Čtvrtek
6.10.
sv. Bruna, kněze 17:15
Kladeruby
za synovce a neteře a za jejich rodiny
18:30
Kelč
za + manžela, rodiče z obou stran a DO
19:00
Kelč
Příležitost ke sv. smíření (P. Jiří Šůstek)
Pátek
7.10.
památka Panny Marie Růžencové 15:00
Kelč
Adorace a zpovídání 15:00-17:00
17:00
Kelč
(mše sv. zvláště pro děti) Za + Františka Pivodu, živou a + rodinu
Sobota
8.10.
sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30
Zámrsky
(obsazeno)
18:00
Skalička-Lesní
za živou a + rodinu Liškovu a Příleskou, + vnučku Lenku a DO
Neděle
9.10.
28. neděle v mezidobí 07:00
Kelč
za + manžela, rodiče z obou stran, DO a živou rodinu
08:30
Kladeruby
za + Františku a Ferdinanda Hermanovy, dceru Emilii s manželem, zetě Pavla, vnuka Pavla, manžele Hermanovy a Horsinkovy a živou rodinu
10:00
Kelč
za rodiče Marii a Františka Srkalovy, sestru Marii, synovce Petra Marečka, živou a + rodinu

Milí farníci,

vstupujeme do měsíce října, který je zasvěcen Panně Marii a zvláště modlitbě svatého růžence. Tato modlitba staletími prověřená neztrácí ani dnes na svém půvabu a síle. Je to modlitba rozjímavá. Opakuje se stále dokola, nic nového při ní neříkáme. V mechanickém opakování nejzákladnějších modliteb, které známe je dán prostor k nastavení srdce na Boha. Mnoho mladých lidí v dnešní době objevuje meditativní praktiky východních náboženství, které vedou člověka ke ztišení těla i ducha. Přitom modlitba růžence přináší tomu, kdo se ji věrně modlí opravdový pokoj do srdce. Učí nás odstoupit od aktivity, kterým se věnujeme a „ztrácet čas“ pro Boha a s Bohem. Kéž je nám tato modlitba nejen výzvou, úkolem či povinností, ale časem zklidnění, důvěry v Boží pomoc a prosby za sebe i druhé.

o. Jan Berka

Ohlášky – ŘKF Kelč 27. neděle v liturgickém mezidobí 2. 10. 2022

 1. Děkuji všem farníkům ze Zámrsk a obci Zámrsky za organizaci slavnosti sv. Václava.
 2. Děkuji Petru Davidovi a dalším farníkům za organizaci hudebně duchovního pásma o bl. Carlo Acutis minulou neděli.
 3. Zápis z posledního jednání pastorační rady je vyvěšen na nástěnce.
 4. Dnes je otevřena farní knihovna v čase 8:00-11:00.
 5. Všechny ministranty a kluky od 6ti let zvu na výlet do Olomouce. Více informací je na nástěnce, přihlášky a informační leták je v sakristii.
 6. V tomto týdnu navštívím nemocné. Ve čtvrtek v Babicích, Lhotě a Kelči. V pátek v Kelči.
 7. V pátek zveme všechny členy sboru i nové zájemce na zkoušku sboru. Zpěváci se sejdou v 18h v kostele.
 8. Společenství dětí se schází každý čtvrtek od 17h na faře či na Befarku. Zveme i nové zájemce, aby se přišli podívat a zapojit.
 9. Setkání dětí, které se připravují na 1.sv. přijímání bude tento pátek na mši sv. v 17h a poté po mši sv. na Befarku. Dětská scholička se sejde v 16h na faře.
 10. Příští neděli po mši sv. v 10h bude otevřena farní kavárna. Otec Jan bude přítomen a nabízí možnost diskuze s farníky na aktuální otázky farního života, opravy Lidového domu a další. Zveme srdečně všechny farníky.
 11. Všem farníkům nabízíme možnost zdarma nasbírat jablka na farní zahradě. Pouze prosíme, abyste se nahlásili panu Františku Pastrnkovi. Děkujeme.
 12. Domov pro seniory P.M Královny v Choryni nabízí místo pro pečovatelskou službu. V případě zájmu volejte nebo pište mail na uvedené kontakty: Domov pro seniory 736 522 863 nebo [email protected]
 13. Za úklid kostela a fary děkujeme 7. sk., příští týden prosíme o službu v Kelči 8. sk, v
  Kladerubech děkujeme těm, kdo uklízeli kostel, příští týden prosíme o službu 1. sk.