Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  (mše sv. latinsky) Za + manžela Antonína Machače k 20. výročí úmrtí a za živou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za + Antonína Červeka, manželku, sourozence a DO

29. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče Kristýnu a Josefa Šatranovy a živou rodinu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za + rodiče Oravovy, 3 syny, snachu, zetě, vnuka, živou rodinu a DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Na poděkování za 60 let života, za živou a + rodinu Hlavicovu a další pomoc Boží

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 14:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Adorace a svátostné požehnání

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za živé a + farníky

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za + rodiče Piknovy, živou a + rodinu a DO

4úterý 9. týdne v mezidobí
5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče Jančovy a dar zdraví pro rodinu

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za živou a + rodinu Zábranskou a Stodůlkovu a DO

6sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15 - 18:00
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + rodinu Kubešovu, rodiče, sourozence, za živou a + rodinu a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Na poděkování za 50 let manželství, živou a + rodinu z obou stran a za další pomoc Boží

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
8Neposkvrněného srdce Panny Marie
 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Na poděkování za 50 let společného života, s prosbou o další pomoc Boží

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Pohřeb: Za + Marii Horňákovu z Kunovic

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za + Josefa Vozáka, zetě, rodiče z obou stran, živou rodinu a DO

910. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 50 let společného života s prosbou o další pomoc Boží

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:00
  • Sv. Hostýn

  Za živé a + farníky

10pondělí 10. týdne v mezidobí
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Na poděkování za 95 let života a 40 let manželství a za + manželku

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Pohřeb: za + Anna Hlavicovu z Kelče

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za + manžela, rodiče z obou stran, živou a + rodinu a DO

11sv. Barnabáše, apoštola
12středa 10. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Na úmysl dárce

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za + Františka a Jarmilu Vinklarkovy, Miloslava Palu, jejich rodiče a živou rodinu

13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Pohřeb: za + Ludmilu Vinklarovu z Kelče

 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15 - 18:00
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Josefa Indrucha, manželku, zemřelé děti, zetě, 2 vnučky, živou a + rodinu a za DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Antonína Menšíka, rodiče z obou stran, živou a + rodinu a DO

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

14pátek 10. týdne v mezidobí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče Pavlištíkovy, bratra Františka a + rodiče Vykopalovy

15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 11:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Křty dětí

 • 12:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 12:00 - 12:30
  • Kaple Panny Marie
  • Označení: Horní Těšice (Horní Těšice)

  Křty dětí

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Boženu a Antonína Škařupovy, syna Ivana, živou a + rodinu Škařupovu a Kundrátovu a za DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za + rodiče, živou a + rodinu a DO

1611. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Karla Hlavicu k nedožitým 85. narozeninám

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za + Karla Novosada, manželku, živou a + rodinu a DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Františka Pivodu, živou a + rodinu

17pondělí 11. týdne v mezidobí
 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:00
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Zpovídání (17:30-18:00)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  (změna času) Za + rodiče, 2 bratry, manžela, živou a + rodinu a DO

18úterý 11. týdne v mezidobí
19sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + maminku Annu Majdlochovu k nedožitým 93. narozeninám, manžela, živou rodinu a DO

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:15
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  (obsazeno)

20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15 - 18:00
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Antonína Kubíka, rodiče z obou stran, živou rodinu a za DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za živé a + členy živého růžence z Kelče a okolí

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smířeni či přímluvné modlitbě (do 20:00)

21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Petra Nováka, živou a + rodinu Hlavicovu

22sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie
 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 11:00
  • Olomouc-Katedrála

  Kněžské svěcení j. Václava Slivky a j. Josefa Kvapilíka

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za + Drahomíru a Jaroslava Pavlíkovy, živou rodinu a DO

2312. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Růženu a Františka Perutkovy, živou a + rodinu a DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za živé a + hasiče a občany Kladerub

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Petra Hlavicu, živou a + rodinu

24Narození sv. Jana Křtitele
25úterý 12. týdne v mezidobí
26středa 12. týdne v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15 - 18:00
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  ( volná intence )

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  ( volná intence )

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smířeni či přímluvné modlitbě (do 20:00)

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů
3013. neděle v mezidobí