Kalendář akcí a událostí farnosti

Září 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:55
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16:55)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Na poděkování za 80 a 85 let života a za zemřelé syny

2sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
322. neděle v mezidobí
4pondělí 22. týdne v mezidobí
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za + Františka Matysku, rodiče, rodiče Kuchaříkovy a bratra Vladimíra a DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za zemřelé rodiče Novosadovy, dceru Jindřišku, za živou a zemřelou rodinu a za DO

5sv. Terezie z Kalkaty
6středa 22. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Na poděkování za dar života s prosbou o další vedení Boží

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Adorace a příležitost ke sv. smíření (17:00-17:25)

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  k 17. výročí úmrtí sestry Marie a 4 zemřelé sourozence a DO

7sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + rodiče Andršovy, za živou a + rodinu a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za manžele Kubovy a jejich rodinu

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

8Narození Panny Marie
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  (zvláště pro děti):Za živou a + rodinu Hašovu a Tomášovu

9sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Svatba: pan Dominik Bořuta a sl. Michaela Volková

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za živou a + rodinu Smolkovu a Vykopalovu a DO

1023. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče Vlastu a Aloise Škarkovy, živou a + rodinu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + syna Pavla Kubešu, za jeho otce Pavla, + rodinu Kubešovu a za DO. Za dar zdraví, síly, ochranu Panny Marie pro celou rodinu do dalších let

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  (s poděkováním za úrodu) Na poděkování za 90 let života, + manžela, rodiče z obou stran, jejich + děti, Boží požehnání pro celou rodinu

11pondělí 23. týdne v mezidobí
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za + rodiče Ovčáčkovy a Vaškovy, živou a + rodinu, za dar zdraví a DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za + rodiče Janoškovy a Čubovy a za DO

12Jména Panny Marie
13sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Bedřišku a Huberta Perutkovy, 5 dětí,2 snachy, zetě a DO

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za + rodinu Kovařikovu, vnuka Michalka a za živou rodinu Šenkovu

14Povýšení svatého Kříže
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Marii a Josefa Vaculovy, syna Jaroslava, zetě Pavla, živou a zemřelou rodinu a za DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + manžela, rodinu Hradilovu, Hlavicovu a za živou rodinu

15Panny Marie Bolestné
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče Smahlovy, syna Jaroslava a vnuka Tomáše

16sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Amálii Muchovu k výročí úmrtí, + manžela Václava, + dceru Jarmilu, živou a + rodinu Muchovu, Faltýnkovu, Vozákovu a za DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za + Marii Červekovou, sourozence, živou rodinu a DO

1724. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče Matyskovy a Hertlovy, + sourozence a živou rodinu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za + Miroslava Kunovského k nedožitým 95. narozeninám, syna Václava, za živou a zemřelou rodinu a za všechny DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Stanislava Pitruna k 7. výročí úmrtí, živou a + rodinu

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • Kaple sv. Ludmily
  • Označení: Babice (Babice)

  Za živé a zemřelé občany Babic

18pondělí 24. týdne v mezidobí
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za + manžela Jana Machače, rodiče a sestru Annu

19sv. Januária, biskupa a mučedníka
20sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Josefa a Marii Majdlochovy, 2 syny, dceru, zetě, snachu, 2 vnuky a DO

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za + rodinu Schindlerovu a DO

21sv. Matouše, apoštola a evangelisty
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Karla a Otýlii Fabíkovy, bratra Rudolfa, zemřelé děti, 3 zetě, snachu a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Vojtěcha Pitruna, manželku Ludmilu a DO

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smířeni či přímluvné modlitbě (do 20:00)

22pátek 24. týdne v mezidobí
23sv. Pia z Pietrelciny, kněze
2425. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Annu Smahlovu, + sourozence a DO

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Triduum modliteb otců a matek

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Františku a Ferdinanda Hermanovy, dceru Emilii s manželem, zetě Pavla, vnuka Pavla, manžely Hermanovy a Horsinkovy a živou rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za biřmovance naší farnosti

25pondělí 25. týdne v mezidobí
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za + manžela Stanislava Machače, bratra Antonína Bělockého, k jejich nedožitým 80. narozeninám

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za + Jaroslavu Jiříčkovu k 6. výročí úmrtí, živou a + rodinu a za všechny DO

26sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27sv. Vincence z Pauly, kněze
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + kněze Jana Marečka a P. Františka Pitruna a DO

 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za synovce a neteře a za jejich rodiny

28sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + manžela, syna, rodiče, pomoc a ochranu Boží a DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za živé a + dobrodince této kaple, za živé a + budovatele kaple, za živé a + občany obce, za živé a + hasiče ze Zámrsk při 125. výročí od založení sboru

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smířeni či přímluvné modlitbě (do 20:00)

29sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Aloise Stašu k nedožitým 85. narozeninám, živou a + rodinu

30sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za dar zdraví pro Libora a Terezku Pavlíkovy