Kalendář akcí a událostí farnosti

Leden 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Matky Boží Panny Marie
2sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
3Nejsvětějšího Jména Ježíš
4středa 2. týdne po Narození Páně
5čtvrtek 2. týdne po Narození Páně
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

  za * a + členy a členky živého růžence z kelečské farnosti a za * a + kněze 

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za Boží vedení, pomoc, ochranu a uzdravení pro celou rodinu

 • 19:00 Oznámení
  Oznámení
  • 19:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  tichá adorace a příležitost k svátosti smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

6Zjevení Páně
7sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
8Křtu Páně
9pondělí 1. týdne v mezidobí
10úterý 1. týdne v mezidobí
11středa 1. týdne v mezidobí
12čtvrtek 1. týdne v mezidobí
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

  za + Jaroslava, Františku a Marii Tvrdoňovy, bratrance Jaromíra s rodinou a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za + rodiče Marii a Břetislava Vlčkovy

 • 19:00 Oznámení
  Oznámení
  • 19:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  Tichá adorace s příležitostí ke sv. smíření nebo přímluvné modlitbě (do 19:45)

13sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
14sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

  za + rodiče Hermanovy, dceru Emilii s manželem, zetě, vnuka, za + manžele Hermanovy, Horsinkovy a celou živou a + rodinu a DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora

  za + Antonína Baštána, manželku, rodiče z obou stran a DO

152. neděle v mezidobí
16pondělí 2. týdne v mezidobí
17sv. Antonína, opata
18Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
19čtvrtek 2. týdne v mezidobí
20sv. Fabiána, papeže a mučedníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  (zvláště pro děti) za + manžela k nedožitým 70. narozeninám, živou a + rodinu

21sv. Anežky Římské, panny a mučednice
223. neděle v mezidobí (Božího slova)
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za + rodiče Svobodovy, živou a + rodinu Svobodovu a Tomolovu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

  za + Miroslava Gerlu, syna Miroslava k nedožitým 60-tým narozeninám, rodiče z obou stran, živou a + rodinu a DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla

  za živé a + farníky a dobrodince farnosti

23pondělí 3. týdne v mezidobí
24sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25Obrácení sv. Pavla, apoštola
26sv. Timoteje a Tita, biskupů
27sv. Anděly Mericiové, panny
28sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
294. neděle v mezidobí
30pondělí 4. týdne v mezidobí
31sv. Jana Boska, kněze