Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Dolní Těšice (Dolní Těšice)

  Za živé a zemřelé občany Dolních Těšic

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 15:00
  • Komárovice Hůrka

  za živou a + rodinu Pavlíkovu a Kubějovu, spoluobčany z Komárovic, DO, na přímluvu PM Svatohostýnské

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  za účastníky májových pobožností a za DO

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za + Marii a Josefa Zábranské, živou a + rodinu

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  za + Františku a Jana Řimakovy, syna Stanislava, vnuka Petra, za + rodinu Řimakovu, Oravovu a DO

4čtvrtek 4. velikonočního týdne
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za + rodiče Holubovy, živou a + rodinu a DO

5pátek 4. velikonočního týdne (1. pátek v měsíci)
 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření (15:00-17:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za + Petra Jiříčka a rodiče Novákovy a Jiříčkovy

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple Panny Marie
  • Označení: Horní Těšice (Horní Těšice)

  (obsazeno)

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  (mše v lat. jazyce) za + Evu a Aničku Jiříčkovy k nedožitým 80. narozeninám

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  za + rodinu Šupolovu a Vaculíkovu a za živou rodinu

75. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  za + maminku, živou a + rodinu Pavlištíkovu, Stašovu a Novákovu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  za + rodiče Pavlištíkovy a Kubačákovy, živou rodinu a DO

9úterý 5. velikonočního týdne
10středa 5. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za + Miroslava Majdlocha, rodiče, prarodiče, živou a + rodinu Majdlochovu a Frýdlovu

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  za + Olgu Melichárkovu, manžela a za živou a + rodinu

11čtvrtek 5. velikonočního týdne
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  za + Jaroslava a Anežku Adamcovy, syna, zetě, za živou a + rodinu a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za živou a + rodinu Oravovu, Pavlištíkovu, Volkovu a DO

 • 19:00 Oznámení
  Oznámení
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

12sv. Nerea a Achillea, mučedníků
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  (zvláště pro děti) za + manžela (20. výročí úmrtí), + rodiče a živou rodinu

13Panny Marie Fatimské
146. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za + rodiče Karlu a Josefa Perutkovy, živou a + rodinu a DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  za + rodiče Marii a Josefa Martinákovy, syna Josefa, prarodiče Boženu a Jana Bartošíkovy, za živou a + rodinu a DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za + Annu a Jaroslava Tvrdoňovy, DO, živou a + rodinu

 • 14:00 Oznámení
  Oznámení
  • 14:00 - 14:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Májová pobožnost u kaple sv. Moniky u Dolních Těšic

15pondělí 6. velikonočního týdne
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  za živé a + farníky a dobrodince farnosti

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  za + Václava Kunovského, otce Miroslava, živou a + rodinu a za DO

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17středa 6. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  na poděkování za dar života s prosbou o pomoc Boží a ochranu PM pro celou rodinu

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  na poděkování za 84 let života, za ochranu všeho zlého, za sestřenku Oxanu a za ochranu příbuzných na Ukrajině

18Nanebevstoupení Páně
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  za + Jaroslava a Zdeňku Hadašovy, rodiče z obou stran, za dar zdraví, za živou a + rodinu a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za + Marii Kubíkovu, manžela, živou a + rodinu a DO

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

19pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za + Jaroslava Stašu, + dceru Danu a živou rodinu Stašovu

20sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  za + Františku a Josefa Menšíkovy, Marii Hrbáčkovu, rodinu Hrbáčkovu a Volkovu. Za dar zdraví, živou a + rodinu a za DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  za + manžela, rodiče, bratry a za živou a + rodinu

217. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  na poděkování za 60 let života, za dar zdraví a ochranu PM Svatohostýnské

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  za rodiče Piknovy, živou a + rodinu a za všechny DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  za děti, které dnes přistoupí k 1. sv. přijímání a za jejich rodiny

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 14:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Májová pobožnost v kapli PM na Police

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za + manžela, syna, rodiče, sourozence, snachy, švagry, pana děkana a DO

23úterý 7. velikonočního týdne
24den modliteb za církev v Číně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Annu a Josefa Šmahlíkovy

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za rodinu Oravovu, Pavlištikovu, Volkovu, za živou a + rodinu a DO

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za živou a + rodinu Škařupovu a Krmelovu a za všechny DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za živou a + rodinu Zábranskou a Hýžovu

 • 19:00 Oznámení
  Oznámení
  • 19:00 - 19:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  tichá adorace a příležitost ke sv. smíření nebo přímluvné modlitbě (do 20:00)

26sv. Filipa Neriho, kněze
27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28Seslání Ducha Svatého
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za rodinu Dohnalovu a Matyskovu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za živé a + farníky a dobrodince farnosti, za živé a + budovatele a dobrodince tohoto kostela, za občany obce Kladeruby

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Boženu Stašovu k nedožitým 90. narozeninám, manžela, živou a + rodinu

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Májová pobožnost u kaple PM Bolestné nad Kladerubama

29Panny Marie Matky Církve
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za + Vladimíra Plesníka, dceru, zetě a živou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za + rodiče Oravovy a Beinsteinovy, živou rodinu a DO

30sv. Zdislavy
31Navštívení Panny Marie
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Pohřební mše sv.: Za + Ludmilu Kohnovou

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za uzdravení těla i duše rodiny Zábranské a Simonové