Farní kostel Kelč

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Farní kostel sv. Petra a Pavla
O místu:

Farní Kostel sv. Petra a Pavla
 
Po upevnění kelečského panství stala se Kelč také střediskem náboženským. Pojítkem lidí byl kostel a fara. Původní kostel byl dřevěný a stál na hřbitově, vyvýšeném místě mezi Starým městem a Posvátnem. Byl postaven za úřadování biskupa  Roberta (1202 - 40). Po jeho smrti zvolila si kapitula za biskupa Viléma, král Václav I. zase Konráda z Fridberka. Papež oba sesadil a jmenoval Bruna ze Schauenburka (1245 - 81). Papež Inocenc IV. v listině z 11. 5. 1247 dal příkaz, aby farářové, jmenovaní biskupem Konrádem, místa svá podrželi. Mezi nimi byl také farář kostela sv. Petra a Pavla v Kelči.

        Původní kostel byl bez věže.(Obraz, rozměry a popis se nezachoval.) V r. 1538 byla přistavěna ke kostelu zděná věž, asi 35 m vysoká. Tento kostel sloužil do r. 1776. Za faráře Josefa Klugera byl z kostelních peněz vystavěn za 25 700 zlatých nynější chrám. Dostavěn byl v r.  1784. Věž kostela byla zvýšena o 6 sáhů a měří 48 m. Je to budova pevná, klenutá, dlouhá 38 m, široká 18 m a po klenbu vysoká 18 m. Je to kostel jednoloďový s půdorysem Kříže. V pravém boku kostela je krypta.

R. 1845 byl kostel pokryt šindelem a zakoupeny nové varhany s 21 rejstříky. V r. 1908 byla dána do kostela nová dlažba z továrny v Poštovné a střecha pokryta eternitem.

V r. 1915 dána do oken železná konstrukce.

V r. 1919 bylo provedeno odvodnění kostela.

V r. 1923 byla věž pokryta plechem a natřena.

V r. 1932 byl kostel opraven nákladem 120 000 Kčs.

V r. 1939 opraven kostel nákladem 135 579 Kčs, vnitřní opravy s elektrizací stály 345 318,25 Kčs.


       Za faráře P. Jana Marečka se provedla řada významných oprav, z nichž nutno uvést zřízení sociálního zařízení u kostela, odvodnění kostelní budovy, pokrytí střechy měděným plechem. Zvlášť významnou vzpomínkou na tohoto podnikavého kněze zůstane pořízení nových zvonů v r. 1957.

       V poslední době došlo k dalším nákladným úpravám. Nové lavice, nový mramorový obětní stůl, mramorová dlažba kněžiště.
       Za působení faráře P. Františka Krále dochází v r. 1993 k pořízení nových varhan se zachováním původních výzdob, které si vyžádaly nákladu přes 1 milion Kč. Je to nástroj pneumatický a vyrobila jej firma Varhany Brno. Při instalaci nových varhan došlo k rozsáhlým úpravám celého kůru.
       Ke zkrášlení interiéru kostela přispěly dva křišťálové lustry.
       V r. 2000 vymalován vnitřek kostela a nátěr fasády - s tím spojené vnitřní sanační omítky do 2 m.
Za O. Jana Blešy, ventilační šachta, z venkovní strany kostela a nová dlažba před kostelem, oprava křížové cesty kolem kostela, a zídky u cesty a k faře. 
V květnu 2010 byl nalezen pod hlavním oltářem náhrobní deska rytíře Hynka Severského z Kuličova. Posléze instalován v předsíni kostela.
2020 - oprava kříže u kostela
2021 - Oprava schodiště se sochami svatých Cyrila a Metoděje
V roce 2022 pořízena kamera pro přenos bohoslužeb online.
 
 

Nejbližší události v místě (rozmezí od 31.5. do 10.6.2023)

Den Čas Druh intence
středa
31.5.
15:00 Mše svatá

Pohřební mše sv.: Za + Ludmilu Kohnovou

čtvrtek
1.6.
18:30 Mše svatá

Za ty, kdo se dožívají 55 let a + spolužáky

19:00 Oznámení

Příležitost ke sv. smíření nebo přímluvné modlitbě do 19:45 (adorace výjimečně nebude)

pátek
2.6.
16:00 Adorace

Adorace a příležitost ke sv. smíření (16:00-17:00)

17:00 Mše svatá

Za Josefa a Leopoldu Romanovy, + syny, zetě a + vnučku

sobota
3.6.
07:30 Mše svatá

(mše v lat. jazyce) Za + manžela Jaroslava, rodiče Šatranovy a živou rodinu

11:00 Mše svatá

Křty dětí

neděle
4.6.
07:00 Mše svatá

Za + Anastázii Tvrdoňovu k 95. výročí narození, + manžela Karla, živou a + rodinu a DO

10:00 Mše svatá

Za + Antonína Menšíka, rodiče z obou stran, 2 sestry, švagry, DO a živou rodinu

14:00 Oznámení

Adorace a svátostné požehnání 

středa
7.6.
07:00 Mše svatá

Za rodinu Olbrechtovu

čtvrtek
8.6.
18:30 Mše svatá

Za Boží požehnání

pátek
9.6.
17:00 Mše svatá

Za Magdalénu Staňkovou a DO

Místo uskutečnění

49.4755594N, 17.8222844E

Sdílejte info