Adorace

Adorace

Adorace je obřad klanění se před Nejsvětější svátostí. V naší farnosti probíhá tichá adorace pravidelně každý čtvrtek 19:00 - 20:00 a také každý první pátek 15:00 - 17:00. Každou první neděli v měsíci je ve 14:00 svátostné požehnání.