Pastorační rada

Pastorační rada

Co je to pastorační rada? 

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8).

Složení pastorační rady

Pastorační rada se skládá z:

  • faráře či administrátora farnosti - ten je zároveň předsedou rady
  • další duchovní či pastorační asistenti
  • členové zvolení při volbách
  • členové jmenovaní farářem
  • delegáti z řeholních institutů či zástupci Charity, centra pro rodinu atd.

Současná pastorační rada: 

Pastorační rada byla ustanovena: s trváním do: ..

Členové pastorační rady: 

 

 

Zápisy z jednání pastorační rady: