Pastorační rada

Pastorační rada

Co je to pastorační rada? 

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě nese pastorační rada spoluodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8).

Složení pastorační rady

Pastorační rada se skládá z:

 • faráře či administrátora farnosti - ten je zároveň předsedou rady
 • další duchovní či pastorační asistenti
 • členové zvolení při volbách
 • členové jmenovaní farářem
 • delegáti z řeholních institutů či zástupci Charity, centra pro rodinu atd.

Stanovy pastorační rady jsou dostupné ZDE

Současná pastorační rada: 

Pastorační rada byla ustanovena v roce 2020 s trváním do roku 2024

Členové pastorační rady: 

 • P. Jan Berka, administrátor farnosti, předseda PR (od 1.7. 2022)
 • P. Jan Bleša, farář farnosti a předseda PR (do 1.7. 2022)
 • Petr David - zástupce za Kelč
 • Ludmila Oravová - zástupce za Horní Těšice
 • Dana Ovčačíková - zástupce za Skaličku
 • Gabriela Pajdlová - zástupkyně za Kelč
 • Jarmila Pajdlová - zástupkyně za Zámrsky 
 • Zuzana Palátová - zástupkyně za Kladeruby
 • Marcela Oravová - zástupkyně za Němetice
 • Marcela Plesníková - zástupkyně za Komárovice a katechety
 • Patricie Plesníková - zástupkyně za Komárovice
 • Petra Slimáčková - zástupkyně za Kelč
 • Hana Stromšíková - zástupkyně za Kelč
 • Jarmila Šupolová - zástupkyně za Skaličku
 • Hana Tobolková - zástupkyně za Dolní Těšice
 • Jitka Vozáková - zástupkyně za Němetice

Zápisy z jednání pastorační rady: