Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  ( volná intence )

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za ty, kdo se dožívají 55 let a + spolužáky

 • 19:00 Oznámení
  Oznámení
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Příležitost ke sv. smíření nebo přímluvné modlitbě do 19:45 (adorace výjimečně nebude)

2sv. Marcelina a Petra, mučedníků
 • 16:00 Adorace
  Adorace
  • 16:00 - 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Adorace a příležitost ke sv. smíření (16:00-17:00)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za Josefa a Leopoldu Romanovy, + syny, zetě a + vnučku

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  (mše v lat. jazyce) Za + manžela Jaroslava, rodiče Šatranovy a živou rodinu

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 11:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Křty dětí

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za + manžela Josefa Vozáka, zetě, rodiče z obou stran, živou rodinu a DO

4Nejsvětější Trojice
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Anastázii Tvrdoňovu k 95. výročí narození, + manžela Karla, živou a + rodinu a DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za + manžela Pavla, rodiče, rodinu Oravovu, Václavikovu a živou rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Antonína Menšíka, rodiče z obou stran, 2 sestry, švagry, DO a živou rodinu

 • 14:00 Oznámení
  Oznámení
  • 14:00 - 14:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Adorace a svátostné požehnání 

5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za rodiče Jaroslava a Františku Radovy a jejich sourozence

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za živé a + sourozence, jejich rodiny a DO

6sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
7středa 10. týdne v mezidobí
8Těla a Krve Páně
9sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
10sobota 10. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

1110. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Františka a Růženu Perutkovy, rodiče z obou stran, živou a + rodinu a DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  ( volná intence )

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  ( volná intence )

12pondělí 11. týdne v mezidobí
13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14středa 11. týdne v mezidobí
15sv. Víta, mučedníka
16Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
17Neposkvrněného srdce Panny Marie
1811. neděle v mezidobí
19sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
20úterý 12. týdne v mezidobí
21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22sv. Paulína Nolánského, biskupa
23pátek 12. týdne v mezidobí
24Narození sv. Jana Křtitele
2512. neděle v mezidobí
26pondělí 13. týdne v mezidobí
27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29sv. Petra a Pavla, apoštolů
30Výročí posvěcení katedrály