Kalendář akcí a událostí farnosti

Srpen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
2sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče Karlu a Josefa Perutkovy, živou a + rodinu a DO

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Pohřební mše sv.: za + Annu Pýchovou z Kelče

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Adorace a svátostné požehnání v Zámrskách

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za živou a + rodinu Královu, Moravcovu a Šamarkovu

3čtvrtek 17. týdne v mezidobí
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Josefa Škařupu, rodiče z obou stran, bratra Karla, živou a + rodinu a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

4sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smíření (16:00-16:50)

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + manžela Jiřího Mašlaně a celou rodinu

5Posvěcení římské baziliky Panny Marie, nebo sobotní památka Panny Marie
6Proměnění Páně
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Karla Beka a DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  K poděkování za 60 let života, živou a + rodinu Pavlíkovu a DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Ludmilu a Jana Pitrunovy, Mirka, Lojzu, Marii, Inku, Jendu, Miriam a živou rodinu

 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00 - 14:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Svátostné požehnání 

7sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za živou a + rodinu Zátopkovu a Mašlaňovu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za zemřelého Josefa Kunovského, rodiče z obou stran, živou rodinu a všechny DO

8sv. Dominika, kněze
9sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10sv. Vavřince, mučedníka
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + rodiče Hadašovy, za živou a + rodinu a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Aloise Majdlocha, rodiče z obou stran, živou a + rodinu a DO

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

11sv. Kláry, panny
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče Střítežské, Bítalovy, + sourozence a DO

12sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 14:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  (změna času) Za + rodiče Oravovy, 3 syny, zetě, snachu, vnuka a DO

1319. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče, manžela, syna, dar zdraví pro rodinu, ochranu Panny Marie Svatohostýnské a DO

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + rodiče Boženu a Antonína Škařupovy, syna Ivana, za živou a zemřelou rodinu Škařupovu a Kundrátovu a za DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Vlastimilu a Milana Vlčkovy

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • Kaple Panny Marie
  • Označení: Horní Těšice (Horní Těšice)

  Za živé a zemřelé farníky a spoluobčany z Horních Těšic

14sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za farníky

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za + rodiče Boženu a Františka Kunovské, rodiče z obou stran, živou rodinu a všechny DO

15Nanebevzetí Panny Marie
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:15
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Na poděkování za dožití 75 let, požehnání pro živou rodinu a DO

16sv. Štěpána Uherského
17čtvrtek 19. týdne v mezidobí
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Jarmilu Pospíšilovou, manžela, syna, sestru, švagrovou, rodiče z obou stran, za + Petra Kotíka a rodiče z obou stran

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Jaroslava Stromšíka, sestru, živou a zemřelou rodinu Stromšíkovu a Slovákovu

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

18pátek 19. týdne v mezidobí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + maminku Andělu Klášterkovu, živou a + rodinu

19sv. Jana Eudese, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Svatba:  pan Jaroslav Šiler a sl. Eva Číhalová

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Annu a Ladislava Pomklovy, rodiče z obou stran, živou a + rodinu a za DO

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za + manžela, zetě, rodiče z obou stran a za živou rodinu

2020. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Michala Gasmanna

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za zemřelé Ludmilu a Františka Pelcovy, dceru Annu, živou a zemřelou rodinu a za DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + maminku Marii Pitrunovu a za živou rodinu

21sv. Pia X., papeže
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za rodinu Hlavicovu, Bothovu, Šmardovu a DO

22Panny Marie Královny
23sv. Růženy z Limy, panny
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + syny, rodiče, manžela, staříčky, živou rodinu, s prosbou o Boží ochranu na přímluvu Panny Marie Svatohostýnské

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za + Marii Zábranskou

24sv. Bartoloměje, apoštola
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + patra Karla Dronga, patra Bartoloměje Kolka, Patra Petra Barana, sestru Cherubínu Vančovou, jejich rodiny a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Bohuslava Pavlíka, manželku Annu, snachu Vratislavu, živou a + rodinu a DO

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)

25sv. Ludvíka
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Pohřební mše sv.: Za + Věru Perutkovou

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Magdalénu Staňkovu, manžela a DO

26sobota 20. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple sv. Theodora
  • Označení: Skalička-Lesní (Skalička)

  Za + rodiče, živou rodinu Řehákovu a DO

2721. neděle v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + rodiče, manžela a živou rodinu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za + Josefa Hlaváče k výročí úmrtí, prarodiče Hlaváčovy a Pelcovy, živou a + rodinu a za DO

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + Marii Kubíkovu k nedožitým 100. narozeninám, živou a + rodinu a DO

28sv. Augustina, biskupa a učitele církve
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30
  • Filiální kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Kelč-Kateřinka (Kelč)

  Za nemocnou sestru a pokoj v rodině

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
  • Označení: Němetice (Němetice)

  Za + rodiče Beinsteinovy a Radovy, živou a zemřelou rodinu a za DO

29Umučení sv. Jana Křtitele
30středa 21. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Za + tatínka Michala Javorského

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30
  • Kaple sv. Václava
  • Označení: Zámrsky (Zámrsky)

  Za živou a + rodinu Hašovu, Jiřičkovu, Šnajdrovu, Hubovu, Štůskovu a DO

31čtvrtek 21. týdne v mezidobí
 • 17:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:15
  • Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje
  • Označení: Kladeruby (Kladeruby)

  Za Boženu Večeřovu, sourozence, + rodinu a DO

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Na úmysl dárce

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Petra a Pavla
  • Označení: Kelč (Kelč)

  Tichá adorace a příležitost ke sv. smíření či přímluvné modlitbě (do 20:00)