Převzato z webu farnosti Zlín (https://www.farnostzlin.cz)

Kurz Filip je duchovní obnova, která provádí účastníky pomocí katechezí a dynamik tématy Boží lásky, hříchu, spásy v Ježíši Kristu, víry a obrácení, Ducha Svatého a společenství. Víkend je proložený modlitbami chval, adorací i mší svatou. Sobotní večer je zaměřena na modlitby za vylití Ducha svatého.

Kurz je koncipován jako víkendový celek, je tedy potřeba účastnit se celého programu od pátku až do neděle bez pozdějších příjezdů a dřívějších odjezdů. Veškerý program bude probíhat v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Ubytování bude na zdejším internátě a stravování ve školní jídelně. 

Na kurz bude možné vzít s sebou i děti, pro které bude zařízeno hlídání.

Věková hranice pro účastníky je minimálně 15 let (dosaženo v den zahájení kurzu). Mladiství do 18 let musí mít účast písemně dovolenou od rodičů (formulář obdrží po přihlášení).

 

Cena za osobu na celý víkend je 1500 Kč (spaní v  lůžkovinách), případně 1300 Kč (spaní ve vlastním spacáku). Součástí ceny za kurz je ubytování, strava a účast na programu. Dětem se hradí zvýhodněné ubytování a strava. Cena pro děti 3-12 let za celý víkend je 800 Kč, případně 700 Kč (ve vlastním spacáku). Osobám ve špatné finanční situaci jsme schopni nabídnout finanční podporu. Pokud jí chcete využít, kontaktujte nás na email [email protected]

 

Přihlašování na kurz bude možné od 20. 11. 2023 od 19:00.

Odkaz bude přidán do tohoto článku. (Pro vyplnění přihlášky je třeba zadat i číslo OP - jedná se o požadavek ubytovacího zařízení.) 

 

V případě nejasností kontaktujte Janu Stuchlíkovou, 607603422, [email protected]